تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در همه استان‌ها/تاکید بر مهار تورم و بهبود معیشت مردم


تهران – ایرنا – رئیس جمهور رشد باثبات اقتصادی، عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی را سه رویکرد اصلی لایحه ۱۴۰۲ برشمرد و اظهار داشت: در این لایحه ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در همه استان‌ها پیش بینی شده است تا اعتبارات عمرانی و توسعه‌ای استان‌ها به صورت نظام مند پرداخت شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995351/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85