تشکیل «کمیته حقیقت یاب حقوق بشر» توطئه‌ای سیاسی است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  گفت: تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درخصوص مسائل حقوق‌بشری ایران صرفا ماهیت سیاسی دارد و با درایت و هوشیاری جمهوری اسلامی خنثی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84953854/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA