تشکیل کمیته‌ مشترک کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد برای تقویت بورس در بودجه ۱۴۰۲

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: براساس تصمیم اخذ شده در نشست امروز، کمیته‌ای مشترک و تخصصی از کمیسیون اقتصادی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا ظرف ۱۰ روز پیشنهادات مربوط به آنچه باید به عنوان مشوق‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شود و همزمان آنچه نباید در دستورکار قرار گیرد مانند قیمت گذاری دستوری در قالب گزارشی جمع‌بندی شود.

به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی داورانی در توضیح نشست امروز سه شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس دستور کار امروز کمیسیون اقتصادی بود که گزارش‌هایی از سوی کمیته تخصصی کمیسیون و سازمان بورس ارائه شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: این گزارش پس از تایید کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد به رئیس جمهور ارائه شود تا در لایحه بودجه سال بعد مبنا قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909839/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA