تشکیل کمیته‌ مشترک کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد برای تقویت بورس در بودجه ۱۴۰۲

به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی داورانی در توضیح نشست امروز سه شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس دستور کار امروز کمیسیون اقتصادی بود که گزارش‌هایی از سوی کمیته تخصصی کمیسیون و سازمان بورس ارائه شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: براساس تصمیم اخذ شده در نشست امروز، کمیته‌ای مشترک و تخصصی از کمیسیون اقتصادی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا ظرف ۱۰ روز پیشنهادات مربوط به آنچه باید به عنوان مشوق‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شود و همزمان آنچه نباید در دستورکار قرار گیرد مانند قیمت گذاری دستوری در قالب گزارشی جمع‌بندی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: این گزارش پس از تایید کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد به رئیس جمهور ارائه شود تا در لایحه بودجه سال بعد مبنا قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909839/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA