تصادف‌های فوتی در جاده‌های خراسان‌شمالی ۲۴ درصد کاهش یافت


بجنورد-ایرنا رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان شمالی گفت: تصادف‌های منجر به فوت در جاده های استان در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۴ درصد کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976581/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B2%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA