تصویب کلیات لایحه معافیت مالیاتی واردات مواد اولیه دارویی و پزشکی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم افزود: در این نشست کلیات این لایحه به تصویب رسید و  مقرر شد تا پایان هفته جزییات آن بررسی شده تا گزارش آن در صورت نهایی شدن تا هفته آینده به صحن علنی ارسال شود.

وی درباره گزارش کمیته اصلاح قانون نظام جامع حسابداری و حسابرسی به عنوان دیگر دستور کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: امروز گزارش آن ارائه و دستگاههای مختلف نیز نظرات خود را بیان کردند و  امیدواریم تا چند هفته آینده جزییات آن در دستور کار قرار بگیرد. البته اعضای کمیسیون ۱۰ روز فرصت دارند پیشنهادات خود را در این باره مطرح کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84907768/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

پورابراهیمی با اشاره به دیگر دستور جلسه امروز کمیسیون اقتصادی یادآور شد: لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌ بر درآمد و سرمایه نیز در نشست امروز بررسی و کلیات آن به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی در توضیح نشست امروز یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در نشست امروز لایحه معافیت مالیات بر ارزش افزوده از مواد اولیه دارو، شیر خشک و تجهیزات پرشکی با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی در کمیسیون بحث و بررسی شد.