تعداد نمایندگان مجلس از رسمیت افتاد/ قالیباف زنگ اتمام نشست علنی را به صدا درآورد


تهران- ایرنا- براساس اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی، به علت از رسمیت افتادن مجلس در پی عبور مجلس از تعداد مقرر در قانون، نشست علنی امروز به اتمام رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297538/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C