تعیین سقف قرارداد مالی باشگاه‌ها اقدام مثبتی برای جلوگیری از رانت است


تهران- ایرنا- عضو هیات رییسه فراکسیون ورزش مجلس گفت: مشخص کردن سقف قرارداد مالی باشگاه ها، اقدام مثبتی برای جلوگیری از فساد و رانت‌های قراردادها است و می‌تواند مشکلات این حوزه را حل کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175664/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2