تغییرات برنامه هفتم توسعه توسط مجلس سبب افزایش تورم می‌شود


اصفهان-ایرنا-رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: تغییرات جدیدی که توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه اعمال شده است، سبب ناترازی بانکی و بودجه‌ای و افزایش نرخ تورم در آینده می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231486/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF