تقاضای رییس‌جمهور از مجلس: بر انتصابات اصرار نکنید/ تذکر جدی قالیباف به نمایندگان


تهران- ایرنا- عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهور از نمایندگان در جلسه غیر علنی امروز تقاضا کرد بعد از معرفی گزینه‌ها و مدیران، اصرار بر انتصاب نداشته باشند و اتخاذ تصمیم نهایی را بر عهده مسئول مربوطه بگذارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960898/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C