تقاضای ۱۱۱ نماینده برای تسریع در بررسی «لایحه کاهش ساعات کار کارکنان اداری»


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:نمایندگان مجلس در نامه به هیأت رئیسه مجلس خواستار در اولویت قرار گرفتن بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه کاهش ساعت کار کارکنان اداری در هفته و افزایش تعطیلات اداری در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها از یک روز به دو روز در هفته شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205179/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B1%DB%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1