تقویت تعاملات ایران و کوبا به رونق اقتصاد دو کشور کمک می‌کند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ایران و کوبا از گذشته تاکنون روابط خوبی در موضوعات و معادلات بین‌المللی داشته‌اند از این رو تقویت تعاملات می‌تواند در راستای منافع طرفین به اقتصاد دو کشور کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85310487/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF