تلاش دولت در تنظیم برنامه هفتم برای حل مشکلات مردم است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: قطعاً دولت سیزدهم متناسب با فرمایشات مقام معظم رهبری و در راستای حل مشکلات کشور، تلاش کرده است تا برنامه هفتم را به بهترین نحو ممکن تنظیم کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132927/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA