تمجید رهبر انقلاب از دولت، مسئولیت رییس جمهور را بیشتر کرد/عملکرد دولت امیدآفرین است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تمجید رهبر معظم انقلاب از دولت سیزدهم را سبب افزایش مسوولیت پذیری رییس جمهور عنوان کرد و گفت: اطلاع رسانی دقیق از دستاوردهای دولت سبب امیدآفرینی در جامعه و ایجاد تحول در کشور خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217403/%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF