تمجید رهبر انقلاب از دولت سیزدهم در تاریخ انقلاب بی‌نظیر است


تهران-ایرنا-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بیانات رهبر انقلاب در تمجید از دولت سیزدهم در تاریخ انقلاب اسلامی بی نظیر است، گفت: این تمجید، مسئولیت دولت برای حل مشکلات مردم را دو چندان می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221255/%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA