تمجید رهبر انقلاب نشانه موفقیت و آینده‌نگری دولت سیزدهم است


تهران – ایرنا – نماینده مردم طالقان در مجلس شورای اسلامی گفت: تمجید رهبر انقلاب، نشان دهنده عملکرد موفق دولت و آینده نگری آن در افزایش رشد سرمایه گذاری و کاهش بیکاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218434/%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA