تنش آفرینی در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها/دنبال ایجاد تقابل بین نخبگان و دولت انقلابی هستند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس گفت:جریان خاص در استانه بازگشایی دانشگاه ها با اسم رمز اخراج اساتید دنبال تنش آفرینی هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220700/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86