توان بالای مدیریتی بذرپاش، برای وزارت راه و شهرسازی مناسب است


گنبدکاووس – ایرنا – نماینده مردم شهرستان گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی معتقد است که توان بالای مدیریتی “مهرداد بذرپاش” گزینه پیشنهادی رییس جمهور برای تصدی وزارت راه و شهرسازی و پیشبرد اهداف دولت و این وزارتخانه بسیار مناسب است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963248/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA