توسعه روابط پارلمانی و اقتصادی، دستور کار سفر رئیس مجلس به ازبکستان

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا از خانه ملت، غلامرضا نوری قزلجه روز دوشنبه درباره سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به ازبکستان که در صدر یک هیات پارلمانی انجام می‌شود، به خبرنگاران گفت: این سفر با دعوت همتای ازبکستانی قالیباف عصر فردا آغاز می‌شود و نشان دهنده اهمیت ارتقای روابط پارلمانی با کشورهای حوزه آسیای میانه است.  

رئیس گروه دوستی ایران و ازبکستان اضافه کرد: دیدار با روسای مجالس ازبکستان و گفت وگو با تجار و بازرگانان و نیز بازدید از برخی ظرفیت‌های فرهنگی برای ارتقای روابط دو کشور از جمله برنامه‌های رئیس مجلس و هیات همراه در ازبکستان است.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: آسیای میانه یکی از مهمترین ظرفیت های مغفول در حوزه تجارت خارجی کشور است که به دلیل اشتراکات کشورها و نیز فعالیت سازمان‌های همکاری‌های شانگهای و اکو در آن و نیز استفاده از ظرفیت مجمع مجالس آسیایی، می تواند نقش مهمی در توسعه صادرات کشور، افزایش درآمدهای پایدار ارزی و نیز دسترسی به بازارهای بزرگتر برای تولید کنندگان ایرانی محسوب شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84818354/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

وی تاکید کرد: ایران و ازبکستان با وجود داشتن اشتراکات فرهنگی و منطقه ای، تاکنون در توسعه روابط به خصوص تسهیل روابط تجاری دچار کاستی‌هایی بوده‌اند و امیدوارم با استفاده از قدرت دیپلماسی پارلمانی، این سفر بتواند باعث ارتقای روابط دوکشور در حوزه های مختلف شود.