توصیه امام جمعه اردبیل به نمایندگان: برای شایسته سالاری قانون وضع کنید


اردبیل- ایرنا – نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در دفاع از شایسته سالاری و حریم تخصص قانونی تصویب کنند که بر اساس آن در همه رده‌های مدیریتی، افراد متخصص نصب شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971756/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86