توضیحات موسوی درباره زمان اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس


تهران- ایرنا- سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که پس از تعیین تکلیف برنامه هفتم توسعه از سوی دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۲ از طرف مجلس اعلام وصول و در دستور کار قرار خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982707/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3