تولید نهاده‌های فناورانه مزیت البرز در بخش کشاورزی است


کرج – ایرنا – عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شوای اسلامی گفت: تولید نهاده‌های فناورانه مانند انواع واکسن‌ها، آنتی بیوتیک‌ها، نهال ، بذر و نشاء از مزیت‌های استان البرز در بخش کشاورزی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069377/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA