تولید گاز مایع برای جبران ناترازی در فصل سرد سال


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون وزیر نفت قول داد گاز را در فصلی که مصرف آن زیاد نیست به مایع تبدیل کرده تا به عنوان سوخت در زمستان استفاده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969419/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84