تکلیف ۲۳۱ کرسی مجلس مشخص شد


تهران- ایرنا- سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی تکلیف ۲۳۱ کرسی مشخص و از ۲۰۸ حوزه انتخابیه مجلس نتایج ۲۰۷ حوزه نهایی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85406921/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%DB%B2%DB%B3%DB%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF