تیراندازی خیابان مجاهدین اسلام تهران ارتباطی با مجلس نداشت


تهران- ایرنا- روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در خصوص تیراندازی در خیابان مجاهدین اسلام اطلاعیه‌ای صادر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298919/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA