تیراندازی در حوالی بیمارستان شفا یحیاییان/ عامل تیراندازی دستگیر شد


تهران بزرگ – ایرنا – پلیس پایتخت اعلام کرد: فردی که در محدوده بیمارستان شفا یحیاییان (حوالی خیابان فداییان اسلام) اقدام به تیراندازی با سلاح شکاری کرده بود، توسط نیروهای انتظامی دستگیر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298821/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7-%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1