تیم اقتصادی دولت کامل شد/ اقتصاد دانان دولت هماهنگ هستند

معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به مخالفت نمایندگان با استیضاح وزیر صمت بیان داشت: نمایندگان به این موضوع پی بردند که وزیر صمت اشراف و احاطه کافی به حوزه صنعت و معدن دارد و در یک سال گذشته هم بر حوزه کاری خود مسلط شده است بنابراین تصمیم نمایندگان برای ابقای وی حرکتی خوبی بود که انجام شد تا وی بتواند طرح و برنامه های خود را اجرایی و عملیاتی کند.

حسینی با اشاره به تعیین معاون اجرایی رییس جمهور و گرفتن رای اعتماد وزیر صمت و کار و رفاه اجتماعی داشت: در طی این روزها تیم اقتصادی دولت کامل شده و مجموع این اتفاقات باعث می شود تا با همکاری دولت و مجلس اقدامات خوبی برای توسعه اقتصاد کشور صورت گیرد.

سید رضا فاطمی امین هم از وزیران مورد تایید و اعتماد رییس جمهور بوده است که حضورشان در کابینه دولت سیزدهم نقطه قوت است.

وی هماهنگی تیم اقتصادی دولت را نقطه قوتی برای حل مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: رییس جمهور علاوه بر برگزاری جلسات هیات دولت، جلسات اقتصادی هم تشکیل می دهد تا مسائل و مشکلات کشور را بروز پیگیری کنیم و بتوانیم مشکلات کشور را کاهش دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84929672/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

 سید محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد بررسی طرح استیضاح وزیر صمت و ابقای فاطمی امین در این وزراتخانه ، استیضاح را حق قانونی نمایندگان دانست و عنوان کرد: هر وزیری در کابینه دولت مسئولیتی در مورد وزراتخانه و سازمان تحت امر خود دارد و هماهنگی و انسجام با دیگر وزیران برای کابینه دولت مهم است.