جبهه اغتشاش و آشوب دنبال ضربه زدن به اقتصاد کشور است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ارتباط با کشورهای مستقل که تحت تاثیر سیاست‌های استکباری قرار نمی‌گیرند و عضویت در پیمان‌های بین المللی که به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کننده هستند، از جمله شیوه‌های است که می‌تواند در تقویت اقتصاد و مقاومت ما اثرگذار شود و این رویه در دولت سیزدهم مثبت است.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84935257/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4-%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AAوی با اشاره به تقویت دپپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم برای مقابله با سیاست‌های تحریمی غرب گفت: وقتی اتحادیه اروپا تلاش دارد تا از قابلیت‌هایی که در تجارت سنتی با ایران داشتند، سوء استفاده کند و کشور را به سمت تحریم سوق می‌دهد، طبیعی است که دیپلماسی اقتصادی کشور نیز به دنبال جایگزین‌هایی برای تقویت تجارت بین المللی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: تحریم‌هایی که در سال‌های اخیر علیه ایران اسلامی اعمال شده و بار روانی که معاندان در هفته‌های گذشته با استفاده از اغتشاش ایجاد کرده‌اند، برای به زمین زدن اقتصاد هر کشوری کافی است. اما مردم به رغم همه مشکلات کنار مسوولان مقاومت کردند.

مرحبا با تاکید بر اینکه در راه مقاومت باید عقلانیت را بیش از پیش چاشنی تقابل با غرب و آمریکا قرار داد، یادآور شد: عقلانیت مضاعف سبب خواهد شد زور دشمن به ما نرسد، در این راه باید انضباط مالی و اقتصادی و حمایت از صنعت داخلی را سرلوحه کار خود قرار دهیم. چرا که فساد مانند اسید موجب از بین رفتن اقتصاد کشور می‌شود و برای جلوگیری از این اتفاق باید بهبود سیاست‌های پولی و مالی، تقویت پول ملی، بهبود صادرات و کنترل تورم را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهیم.

غلامرضا مرحبا در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره ریشه‌های اقتصادی آشوب‌های اخیر کشور همچنین افزود: دولت از ابتدای تشکیل کابینه برنامه‌های اقتصادی را تدوین کرد که اجرای این برنامه‌ها سبب تقویت اقتصاد داخلی کشور می‌شود و اهداف مدنظر را محقق خواهد کرد.