جریمه پرمصرفیِ مشترکان صرف آبرسانیِ روستاها می‌شود


تهران- ایرنا- درآمد ناشی از جریمه مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند، صرف تأمین آب شرب شهرهای دارای تنش آبی و روستایی و عشایری می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047205/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF