جزئیات جلسه غیرعلنی قوای مقننه و قضائیه تشریح شد


تهران-ایرنا- عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قالیباف از محسنی اژه ای خواست تا در جلسه روز چهارشنبه این هفته مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس را که مربوط به اعتبار اسناد رسمی است، تصویب کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85311455/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%AF