جزئیات مصوبات بیمه‌ای مجلس/ از افزایش سن بازنشستگی تا نحوه احتساب بیمه دوران سربازی


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه تکلیف مسائل مربوط به سن بازنشستگی و بیمه‌های تامین اجتماعی را روشن کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85295893/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8