جلسات هفته آینده مجلس شورای اسلامی در دو شیفت صبح و عصر برگزار می‌شود

براین اساس جلسات هفته آینده مجلس در روزهای یکشنبه(۲۲ آبان ماه) و سه‌شنبه(۲۴ آبان ماه) در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84936025/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%88-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد برگزاری جلسات علنی مجلس به صورت دو شیفت  هفته آینده مطرح شده که با اکثریت رای نمایندگان حاضر در صحن به تصویب رسید.