جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی آغاز شد


تهران- ایرنا- جلسه بررسی برنامه و صلاحیت محمدعلی نیکبخت برای تصدی وزارت جهادکشاورزی و اخذ رأی‌اعتماد به وی دقایقی پیش در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145693/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF