جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی حوادث اخیر در کشور

طبق اصل ۶۹ قانون اساسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم مردم منتشر شود. در شرایط اضطراری ، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزرا یا ۱۰ نفر از نمایندگان جلسه غیرعلنی تشکیل می شود؛ گزارش این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عمومی منتشر شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84901740/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1همچنین از سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده انتظامی کشور نیز برای ارایه گزارش به وکلای ملت دعوت به عمل آمده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در این جلسه که به ریاست محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، احمد وحیدی وزیر کشور به عنوان رییس شورای امنیت کشور گزارشی از حوادث  رخ داده در هفته های اخیر را برای نمایندگان مجلس تشریح می کند.