جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی لایحه برنامه هفتم


تهران – ایرنا – عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری غیرعلنی صحن مجلس برای بررسی برخی از موارد لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85237930/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85