جلسه مهم وزیر کشور با استیضاح کنندگان/ تلاش مخالفان استیضاح برای انصراف نمایندگان


تهران-ایرنا-رییس کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا با برکناری غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور استیضاح وحیدی منتفی خواهد شد، گفت: تلاش بر این است که امضا کنندگان استیضاح وزیر کشور انصراف دهند.قطعا با این تصمیم روند کار تغییر خواهد کرد و مثل قبل نخواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198240/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C