جنگ نابرابر پسته خندان ایران با آمریکا


کرمان- ایرنا- حالا تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته در ایران می‌گویند دیگر نیازی نیست آمریکا یا ترکیه در رقابتی جهانی علیه پسته ایران کاری انجام دهند زیرا خودمان در داخل آنقدر آن را محکوم به شکست کرده‌ایم که به طور حتم با طرح‌هایی مانند شناسنامه‌دار کردن آن در مقابل رقیبان بین المللی‌اش به زمین می‌خورد و دشمن‌شاد هم خواهیم شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227230/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7