جهاد دانشگاهی با تبدیل علم به فناوری در مسیر سرافرازی کشور گام برداشت


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای با قدردانی از فعالیت‌های جهاد دانشگاهی، فعالیت‌های این نهاد را سبب تبدیل علم به فناوری در مسیر سرافرازی کشور دانستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192911/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85