جوانی و برنامه محوری دو ویژگی مهم بذرپاش/ به حل چالش‌های حوزه راه و مسکن امیدواریم


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی جوانی و برنامه محوری را دو ویژگی مهم وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی خواند و گفت: با حضور بذرپاش در این وزارتخانه می‌توان به حل چالش‌های حوزه راه و مسکن خوشبین بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961955/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87