حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ شد


تهران- ایرنا- نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ انتخاب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298544/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%B4%D8%AF