حاصل سفرهای استانی رئیس جمهور از سرگیری پروژه‌های با عمر ۱۰ سال است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون پروژه‌های عمرانی با عمر بالای ۱۰ سال در حال تکمیل است که این موضوع بخشی از اثرات مثبت سفرهای استانی دولت سیزدهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85379113/%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84