حذف ارز ترجیحی، صرفه‌جویی ۴.۵ میلیارد دلاری به‌ همراه داشت


اصفهان – ایرنا – رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حذف ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم، صرفه‌جویی چهار تا چهار و نیم میلیارد دلاری در واردات کالاهای اساسی در سال جاری به همراه داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034523/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%B4-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA