حراست مجلس ورود کرد/ ادعای دادنِ شاسی‌بلند به نمایندگان دروغ از آب درآمد


تهران- ایرنا- سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه حراست قوه مقننه ادعای واگذاری خودرو را بررسی و کذب بودن آن را مشخص کرد، گفت: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با قید فوریت اتهام واگذاری خودرو را بررسی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094360/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA