حرکت دانشگاه آزاد به سمت تجاری‌سازی/ کیفیت آموزشی پایین است


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان اینکه روش‌های جذب منابع مالی وتجاری دانشگاه آزاد سبب ضربه به سطح علمی کشور شده است، گفت: باید چاره اندیشی شود تا رقابت بین این دانشگاه‌ها به سمت انجام کار تجاری نرود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198246/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA