حضور رییس جمهور در کردستان به موقع بود/ کردها از انقلاب جدا نمی‌شوند


تهران- ایرنا-عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد سفر رییس جمهور به کردستان بیان داشت: در مقطعی که دشمن در تلاش است تا  کردستان را جدا شده از نظام اسلامی معرفی کند حضور آیت الله رییسی در این استان به موقع و دارای اهمیت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959899/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF