حضور عزتمندانه رییس‌جمهور در سازمان ملل دشمنان را به انزوا کشاند


کرمان-ایرنا- عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رییس جمهور در سازمان ملل روحیه فعالانه و عزتمندانه داشت، گفت: این حضور فعالانه ایشان دشمن را به انزوا کشاند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85233762/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF