حضور قالیباف در جمع بسیجیان حافظ امنیت


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع بسیجیان حافظ امنیت حاضر شد و به آنها خداقوت گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84951811/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA