حضور میرکاظمی و خاندوزی در کمیسیون اقتصادی مجلس


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح نشست این کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در این جلسه تاکید شد تا پیشنهادات برای ارتقای افزایش منابع درآمدی و کاهش ناترازی بودجه در هفته جاری در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006482/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3