حضور وزیر پیشنهادی صمت در کمیسیون‌های صنایع و اقتصادی مجلس


تهران- ایرنا- عباس علی آبادی گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته (۲۱ و ۲۲ خردادماه) در کمیسیون‌های صنایع و اقتصادی مجلس حاضر شده و به تشریح برنامه‌های خود می‌پردازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135456/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3