حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن تکلیف ملی است


تهران- ایرنا- عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن را مسئولیت و تکلیف ملی دانست و با دعوت از مردم قدرشناس ایران برای حضور در این مراسم، گفت: همه باید با احساس تکلیفی که داریم حضوری پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال داشته باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85380391/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA