حفظ وحدت اقوام و مذاهب کشور امری ضروری است/اختلاف‌افکنی هدف دشمنان است


تهران- ایرنا- عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: حفظ وحدت اقوام و مذاهب مختلف کشور امری ضروری و عقلانی است و هرگونه اختلاف و دودستگی در مسیر تامین منافع دشمن خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226310/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86